Pliki do pobrania - zdjęcie w tle

Pliki do pobrania

Baza CAD Decor

DEKLARACJE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011, na naszej stronie internetowej udostępnione zostały deklaracje cech użytkowych dla określonych grup wyrobów budowlanych.

Deklaracje do pobrania znajdują się poniżej. Dokument w formie papierowej przekazywany jest na życzenie klienta.

DEKLARACJE ZGODNOŚCI

Mapa punktów